Digtsamling

Forstudier trykt i Apparatur 2/2002 og Hvedekorn 4/2003

Friværdi består af en række stedsbundne situations- og portrætdigte – fra Skagen Klitgård til Campo de Fiori i Rom

Digtsamling, 66 sider. Forlaget Borgen 1998
Omslag efter Per Traasdahls maleri ’Man’s world IV’

Forest står et motto af Peter Seeberg: ”Et menneske, der skammer sig, vil ikke trøstes. Det vil have lov til at skamme sig hjem til sig selv”. Kendemærket veksler mellem korte, koncentrede digte og store, grafisk slyngede former, der er som det bølgende og flerstemmede fjordlandskab der præger samlingen.