Holberg og dansk teater til tiden gennem 300 år

Holberg og dansk teater til tiden gennem 300 år

Et foredrag i anledning af markeringen af dansk teater 300 år

Siden Holberg skrev og opførte Den politiske kandestøber på scenen i Lille GrønnegadeTeatret midt i København i 1722 har dansk teater været til tiden om tiden. Den politiske kandestøber var en brandaktuel komedie i 1722, på dansk og for et nyt dansk publikum midt i et nedslidt København og et enevældigt Danmark, hvor borgerne så småt søgte politisk indflydelse. Kandestøberen og de andre kendte Holbergkomedier har været spillet og fortolket løbende siden da – og bliver det stadig, bl.a. med Aarhus Teater og Christian Lollikes Erasmus Montanus, spillet i Holbergs fødeby Bergen i 2021. Holbergs komedier har noget ved sig, der både synes eviggyldigt og samtidigt har potentiale til at slå ned på skiftende tiders samfunds- og kulturliv og sætte skarpt komisk lys på aktuelle tendenser.

Peter Christensen Teilmann er forfatter af artikler og bøger om bl.a. Holberg og dansk teater og til daglig direktør for Teatermuseet i Hofteatret – kontakt 61677081 eller teilmann@teatermuseet.dk

»Se også foredrag om Halfdan Rasmussen: Halfdan til tiden

»Se også foredraget om bogen: Det skjulte Slotsholmen – og den vide verden

»Læs Teilmanns essay "Holberg – køn og det tvivlsomme ægteskab"

»Folkeuniversiteternes Dag - Holberg og dansk teater til tiden gennem 300 år - YouTube