Turell i byen by night (Information, november 2000, DDT – Jacob Christensens Det’ Dan Turell

Så kom Turell til byen, Århus, igen. Sådan da. Det er snart tyve år siden, han selv stod på scenen i Musikhuset og introducerede Allen Ginsberg, profet og beatnik. Det skete i de tidlige 1980’ere som nu også danner tidsramme for det lokale teater Svalegangens nye forestilling om Dan Turell: DDT – Det’ Dan Turell.

GADs forlag 2000-2002 (www.gad.dk og www.danskedigtere.sdu.dk)
Red. af Anne Marie Mai m.fl.

Danske digtere i det 20. århundrede er et omfattende værk i 3 store bind. Det består af lang række af forfatterskabsportrætter og skrives af bred vifte af forskere, kritikere og forfattere. Peter Christensen Teilmann har skrevet om flg. forfatterskaber: Naja Marie Aidt og Peter Asmussen (bd. 3, perioden 1970-2000) Halfdan Rasmussen, Ole Wivel og Morten Nielsen (bd. 2, perioden 1940-1970) og Bodil Bech (bd. 1, perioden 1900-1940).

- indgår i Kontur – Tidsskrift for Kulturstudier nr. 2 (2000) se www.hum.au.dk/cek/kontur

Faglitterær anmeldelse af Frits Andersen, Ole Birklund og Per Dahl (red.): 1700-tallets litterære kultur.

Digtsamling, 55 sider. Forlaget Borgen 2000

Pauser har motto af Göran Sonnevi: ”Att ta bort det, allt som jag vet inte är sant”. Pauser indfanger de steder og situationer, hvor livet falder i staver eller mennesker tvinges til at standse op. Dramatiske (dødens) såvel som udramatiske (omsorgens) episoder og ophold, hvor undtagelsen bliver reglen, ophold man ofte forlader med uforettet sag, man tvinges til at se i øjnene, til både at tøve og vælge overfor.