Digtsuite, 20 sider, miniature bog (5 cm x 8 cm)
St. Pieter Press, Maastricht 1991
Kalligrafi, omslag og indbinding (sort læder og guld) ved Jan Janssen
(udsolgt, eks. forefindes i Det kgl. Biblioteks magasin)

Håndens værk hændernes tegn er en lille tredelt digtsuite, der med så få ord som muligt er, fikserer den skjulte forbindelse mellem åndedræt, stavelse, ord, sætning, gestus, ting og tegn, væsen og værk. 

Suiten har motto fra Rainer Maria Rilkes bog om billedhuggeren Auguste Rodin: ”Ikke Bevægelsen var det, der stred imod Skulpturens Aand (og det vil blot sige Tingens Væsen); det var kun den Bevægelse, som ikke gaar til Ende, som ikke holdes i Ligevægt af andre, som peger ud over Tingens Grænser”.