Afsnit P, Nansensgade, København 1996
Arrangeret af grafikerne Marianne Lumholdt (DK) og Mark Bedford (UK)

Installation i Afsnit P og cyberspace. Grafikerne Marianne Lumholdt (DK) og Mark Bedford (UK) bad alle interesserede e-maile de 10 ord, der sagde mest om deres liv lige nu, ud af 50 mulige (tilgængelige på både dansk og engelsk) til en adresse oprettet til formålet af Politiken Online. Bidragene blev taget under grafisk behandling og præsenteret i én lang udprintning, som rakte udstillingsrummet rundt.

Digtsuite på dansk og tysk (særtryk og ark)
til udstilling med malerier og tempera af Per Traasdahl
Galleriet Binz 39, Zürich, Schweiz 1994
Udstillingen er dokumenteret på video.

Post scripta er en lille digtsuite på fem digte, skrevet på dansk med henblik på at fungere også på tysk, som de blev oversat til. Post scripta indgik i udstillingen på tre måder: optrykt på storark og hængt op i ét rum sammen med fem samhørende malerier af Per Traasdahl; indlæst på bånd af forfatteren og afspillet under udstillingen, og endelig udgivet som et særtryk i få, nummerede eksemplarer og solgt på udstillingen (udsolgt).

Digtsuite, 20 sider, miniature bog (5 cm x 8 cm)
St. Pieter Press, Maastricht 1991
Kalligrafi, omslag og indbinding (sort læder og guld) ved Jan Janssen
(udsolgt, eks. forefindes i Det kgl. Biblioteks magasin)

Håndens værk hændernes tegn er en lille tredelt digtsuite, der med så få ord som muligt er, fikserer den skjulte forbindelse mellem åndedræt, stavelse, ord, sætning, gestus, ting og tegn, væsen og værk. 

Suiten har motto fra Rainer Maria Rilkes bog om billedhuggeren Auguste Rodin: ”Ikke Bevægelsen var det, der stred imod Skulpturens Aand (og det vil blot sige Tingens Væsen); det var kun den Bevægelse, som ikke gaar til Ende, som ikke holdes i Ligevægt af andre, som peger ud over Tingens Grænser”.