- indgår i Om som om – realisme i teori og nyere kunst  (2002)
Red. af S. Iversen, H. Jørgensen og H. S. Nielsen (se www.akademisk.dk)

Om som om giver en bred indføring i realismebegrebets historie og brug på tværs af skel mellem traditionelt adskilte discipliner som fx sprogvidenskab og litteraturvidenskab; desuden rummer bogen en række analyser af bl.a. Lars von Triers og Kristian Levrings film og af Bent Vinn Nielsens, Jeff Mathews’ og Helle Helles nyere prosaværker.

- indgår i temasektionen Stand In, red.: Peter Christensen (www.statsbiblioteket.dk/Standart) om forfatterskabsstudiet i Litteraturmagasinet Standart (nr. 1, 2001)

Artiklen Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet, der indleder en temasektion om forfatterskabstudier med bidrag fra ialt seks forskere og forfattere, trækker nogle historiske og aktuelle perspektiver op angående forfatterskabstudiets moderne funktion og problemtyper.

- indgår i Kontur – Tidsskrift for Kulturstudier nr. 2 (2000) se www.hum.au.dk/cek/kontur

Faglitterær anmeldelse af Frits Andersen, Ole Birklund og Per Dahl (red.): 1700-tallets litterære kultur.

Om villet vægelsind og erotisk vidensdannelse i Holbergs klassiker Den Vægelsindede anno 2000

indgår i Edda – Nordisk tidsskrift for litteraturforskning (nr. 1 2002)
se www.universitetsforlaget.no/tidsskrifter

Artiklen Nok sagt! lader Georg Brandes' og Vilhelm Andersens gamle litterære tolkninger af Holbergs Den Vægelsindede møde den hidtil nyeste sceniske fortolkning af komedien, nemlig Emmet Feigenbergs iscenesættelse på Det kgl. Teater i 2000 med Paprika Steen i hovedrollen. Dette møde mellem gamle litterære og nye sceniske tolkninger sættes i teoretisk perspektiv vha. bl.a.

indgår i Ekbátana – festskrift til Peer E. Sørensen (2000)
Red. af Carsten Madsen og Rolf Reitan

Bogen rummer en række vidt forskelllige artikler af skandinaviske kritikere udfra stikordet ’modernisme’, foruden to digte: Klaus Rifbjergs ’På modernismens station’, skrevet til lejligheden og ikke uden hensyn til Sophus Claussens digt om Skanderborg station, og så Claussens berømte digt, der har givet antologien sin titel, ’Ekbátana’.

indgår i programmet til Jeppe 96 (1996)
Malmö Dramatiska Teater, instr. Staffan Valdemar Holm

Jeppe 96 er en af de mest radikale iscenesættelser af Jeppe på bjerget, der nogensinde er set. Den river alle teaterhistoriske og genrebaserede traditioner ud af komedien og af Jeppe. Der er ikke meget komedie tilbage til tilskueren, til gengæld blotlægges de konventioner og tabuer, vi omgærer mennesker som Jeppe med, når vi møder ham i vores egen tid. Jeppe – en komedi? forsøger så kort og klart som muligt at vise det.

indgår i Opplysning i Norden (1996)

International Association for Scandinavian Studies XXI

Red. Heiko Uecker

Bogen består af en lang række artikler og essays, der på forskellig måde angår 1700-tallet og oplysningsprojektet. Komediens genesis og grænse søger i det persepktiv at karakterisere det litteratur- og teaterhistorisk bundne, men samtidig meget moderne i Holbergs komediedigtning, som selve komediegenren rummer mulighed for at fremelske. En håndfuld af de på det tidspunkt nyeste iscenesættelser af Jeppe på Bjerget står som de praktiske eksempler på essayets synspunkter.

- indgår i Spring – tidsskrift for moderne dansk litteratur (nr. 10 1996)

I dette jubilæumsnummer af Spring er vanitas temaet, krydspunktet mellem forfængelighed og forgængelighed. Udover en enquete om forfængelighed, skrevet af en håndfuld digtere, findes en række artikler indenfor temaet om bl.a. Kingo, Karen Blixen, Dan Turell og Søren Ulrik Thomsen – foruden essayet Portræt, forskudt, der omhandler Chr. Yde Frostholms mærkværdige, slørede fotografiske, prosalyriske realisme af en bog: Nature morte (1993).

Ludvig Holberg – en moderne klassiker

Omslag efter Per Traasdahls portrættegning af Holberg
Illustreret med teatertegninger af Kurt Westergaard


Lys og mørke er en bog om Holberg og hans komedier, i 3 dele: om forfatterskabet, om komedierne i litteratur- og teaterhistorisk perspektiv og endelig en kritisk gennemgang af en række danske iscenesættelser af Holbergs komedier fra årene 1988-1993.

”Bogen [..] gir den et originalt og velbegrunnet perspektiv på Holbergs forfatterskab, særlig komedierne, som vil være tankevekkende for alle som arbeider med Holbergs forfatterskab.” (EDDA)

Essays og digte af 19 forfattere og skribenter

Album alder blev til i sammenhæng med en udstilling om Per Højholts mangesidede og audiovisuelle produktion. Udstillingen hed Min hånd, 67, åbnede samtidigt med udgivelsen af Højholts Praksis 11: Lynskud og fandt sted i det daværende galleri for lyrik, Afsnit P i Nansensgade, København. Album alder rummer digte af såvel yngre (Pia Juul) som ældre lyrikere (Peter Laugesen og Thorkild Bjørnvig), foruden en række mindre essays af forfattere og kritikere, her iblandt essayet Imago.