Institutionaliseringens (af)magt

- indgår i Dansk Musik Tidsskrift (nr. 4 2003) se www.danskmusiktidsskrift.dk

Tekstprøve51.75 KB

Artiklen Institutionaliseringens (af)magt kommenterer en aktuel sag i det danske musikmiljø for at belyse og karakterisere den institutionelle konflikt og magtkamp, der ofte opstår når de etablerede – politiske, uddannelsesmæssige og kunstneriske – kulturinstitutioner støder sammen med de nye kunstneriske miljøer indenfor et givet kunstområde. Institutionaliseringens afmagt er – at barnet selv ofte ryger ud med badevandet.