Så tæt på så langt fra som muligt

- indgår i Om som om – realisme i teori og nyere kunst  (2002)
Red. af S. Iversen, H. Jørgensen og H. S. Nielsen (se www.akademisk.dk)

Tekstprøve63.44 KB

Om som om giver en bred indføring i realismebegrebets historie og brug på tværs af skel mellem traditionelt adskilte discipliner som fx sprogvidenskab og litteraturvidenskab; desuden rummer bogen en række analyser af bl.a. Lars von Triers og Kristian Levrings film og af Bent Vinn Nielsens, Jeff Mathews’ og Helle Helles nyere prosaværker.

Artiklen Så tæt på så langt fra som muligt undersøger gennem en række analyser og eksempler, hvordan litteraturen har sin egen måde at bruge dagligsproget og talesprogets realisme – og realismeflugt. Den omhandlede litteratur afprøver på forskellig vis de resurser dagligsproget rummer, men som det ikke (mere) selv kan udnytte. Hvad der er gået dødt i dagligsproget, revitaliseres i litteraturens brug af det. Den undersøgte litteratur vender realismen på hovedet ved at tale gennem afledte eller afledende sprogbrug som eufemismen, klicheen, talemåden, small talk’en, sladderen, sludderen, talesammenbruddet, afasien osv. De valgte eksempler kan betragtes som afledte og sekundære varianter af de klassiske storformer og genrer. Men de er det rene avantgarde på ét afgørende punkt: I den sproglige proces, de står inde for i bestræbelsen på at indfange situationer, hvis kendetegn væsentligst er ordløs, kommer livssprog og kunstsprog, hvis man skiller tingene ad på dén måde, til at forudsætte hinanden. I Så tæt på så langt fra som muligt sættes tekster af Halfdan Rasmussen, C.F. Garde, Peter Seeberg, Thøger Jensen, Per Højholt, Pia Juul, Katrine Marie Guldager, Kjell Askildsen, Peter Asmussen, Helle Helle, Naja Marie Aidt og Boris Boll-Johansen i analytisk perspektiv af teoretiske tekster af Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin, Viktor Sjklovskij, Georg Brandes, Hayden White, Michael Riffaterre og Kenneth Burke og Gérard Genette.