Nok sagt!

Om villet vægelsind og erotisk vidensdannelse i Holbergs klassiker Den Vægelsindede anno 2000

indgår i Edda – Nordisk tidsskrift for litteraturforskning (nr. 1 2002)
se www.universitetsforlaget.no/tidsskrifter

Tekstprøve71.18 KB

Artiklen Nok sagt! lader Georg Brandes' og Vilhelm Andersens gamle litterære tolkninger af Holbergs Den Vægelsindede møde den hidtil nyeste sceniske fortolkning af komedien, nemlig Emmet Feigenbergs iscenesættelse på Det kgl. Teater i 2000 med Paprika Steen i hovedrollen. Dette møde mellem gamle litterære og nye sceniske tolkninger sættes i teoretisk perspektiv vha. bl.a. Walther Benjamins kulturhistoriske studier, Gérard Genettes litteraturteoretiske studier i transtekstualitet, Alastair Fowlers teoretiske overvejelser om læserens genrekompetencer i Kinds of Literature (1982)  og Jørgen Petersens arkitekturvidenskabelige bog om Lydglimt fra teaterakustikkens Historie (1994). Dermed revurderes hele grundlaget for, hvad en klassiker og en klassikerdebat er, når der er tale om værker, der både er en – fortolkelig – tekst i sig selv og et – fortolkeligt – grundlag for scenisk fortolkninger. Nok sagt! påviser som konsekvens heraf, at moderne iscenesættelser, så langt de end synes at være fra Holbergs tekst, rækker tilbage og opnår kontakt med hhv. konventioner og tabuer, der var gældende på Holbergs tid – netop ved at dyrke sin egen samtids konventioner og tabuer, så langt de end synes fra Holbergs tekst.