Komediens genesis og grænse

indgår i Opplysning i Norden (1996)

International Association for Scandinavian Studies XXI

Red. Heiko Uecker

Tekstprøve52.67 KB

Bogen består af en lang række artikler og essays, der på forskellig måde angår 1700-tallet og oplysningsprojektet. Komediens genesis og grænse søger i det persepktiv at karakterisere det litteratur- og teaterhistorisk bundne, men samtidig meget moderne i Holbergs komediedigtning, som selve komediegenren rummer mulighed for at fremelske. En håndfuld af de på det tidspunkt nyeste iscenesættelser af Jeppe på Bjerget står som de praktiske eksempler på essayets synspunkter.