Jeppe – en komedi?

indgår i programmet til Jeppe 96 (1996)
Malmö Dramatiska Teater, instr. Staffan Valdemar Holm

Tekstprøve51.39 KB

Jeppe 96 er en af de mest radikale iscenesættelser af Jeppe på bjerget, der nogensinde er set. Den river alle teaterhistoriske og genrebaserede traditioner ud af komedien og af Jeppe. Der er ikke meget komedie tilbage til tilskueren, til gengæld blotlægges de konventioner og tabuer, vi omgærer mennesker som Jeppe med, når vi møder ham i vores egen tid. Jeppe – en komedi? forsøger så kort og klart som muligt at vise det.