Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet

- indgår i temasektionen Stand In, red.: Peter Christensen (www.statsbiblioteket.dk/Standart) om forfatterskabsstudiet i Litteraturmagasinet Standart (nr. 1, 2001)

Tekstprøve56.97 KB

Artiklen Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet, der indleder en temasektion om forfatterskabstudier med bidrag fra ialt seks forskere og forfattere, trækker nogle historiske og aktuelle perspektiver op angående forfatterskabstudiets moderne funktion og problemtyper.