Ind i Holbergs fjerde århundrede

Det faglige og det kulturelle grundlag for en digitaliseret og nykommenteret udgivelse af Ludvig Holbergs samlede værker

Tekstprøve67.59 KB

Red.: Peter Christensen Teilmann (Danmark) og Gunnar Sivertsen (Norge)

Ludvig Holbergs forfatterskab er efterhånden det sidste af de store nordiske forfatterskaber, der mangler at blive udgivet i en form, der er det 21. århundredes læsere og brugere værdig. Holberg og det 21. århundrede er skrevet af 8 danske og norske forskere og belyser det faglige og det kulturelle grundlag for en nykommenteret udgivelse af Holbergs samlede værker - i såvel bogligt som digitalt medie. Bogen henvender sig til læsere med faglig og kulturel interesse i den kulturelle arv og aktualitet, der knytter sig til Holbergs forfatterskab. Bogen behandler emner som klassiker- og kanondiskussionen, udgivelseshistorie, forholdet mellem tekst og teater, foruden historie, statsvidenskab, digitaliseringen af litteraturen og dens anvendelsespotentialer indenfor forskning, formidling og kunstnerisk arbejde.

Artiklen Holbergs brugere – brugernes Holberg afslutter bogen og tager brugerens synspunkt i besvarelsen af spørgsmålet om, hvilke faglige og teknologiske forventninger læsere og brugere fra begyndelsen af det 21. århundrede må kunne stille til en udgivelse af Ludvig Holbergs samlede skrifter. Gennem en række eksempler indenfor og udenfor Holbergs verden påpeges det faktiske og praktiske behov for, at udgivelsen tilrettelægges for og publiceres gennem både trykt og digital medie – og at denne dobbelte udgivelse, hvis den gennemføres offensivt og konsekvent, er det moderne modsvar på to forhold. For det første på de faglige, redaktionelle, formidlingsmæssige og organisatoriske problemfelter, der fremlægges i bogen. For det andet på den specielle dobbelte kulturarv, Holbergs forfatterskab udgør: Det fortidige i det nutidige et vice versa, og det nutidige i fremtidens perspektiv.