Album alder

Essays og digte af 19 forfattere og skribenter

Tekstprøve53.29 KB

Album alder blev til i sammenhæng med en udstilling om Per Højholts mangesidede og audiovisuelle produktion. Udstillingen hed Min hånd, 67, åbnede samtidigt med udgivelsen af Højholts Praksis 11: Lynskud og fandt sted i det daværende galleri for lyrik, Afsnit P i Nansensgade, København. Album alder rummer digte af såvel yngre (Pia Juul) som ældre lyrikere (Peter Laugesen og Thorkild Bjørnvig), foruden en række mindre essays af forfattere og kritikere, her iblandt essayet Imago. Per Højholts eget bidrag til Album alder, det lille mirakel af et digt med titlen ’Infarkt’, skulle senere blive et omdrejningspunkt i Lars Johansens portrætfilm Højholt (1997). – ”En værdig hyldest til den 67-årige digtermester”, skrev Poul Borum i Ekstra Bladet.