Af kærlighedens billeder – Om videnskabens og venskabets vision og grænse

indgår i Passage – tidsskrift for litteratur og kritik (nr. 18 1994)

Dette nummer af Passage handler om Henrik Bjelkes forfatterskab i en række vidt forskellige perspektiver. Af kærlighedens billeder omhandler Bjelkes libretto til operaen om Tycho Brahe: hvordan er den skrevet, på hvilken måde trækker den på anden litteratur, på hvilken måde fungerer Bjelkes tekst som libretto i operaen? Disse spørgsmål undersøges under det videnskabshistoriske og biografiske dobbeltmotiv, der gemmes i historien om Tycho Brahe og hans efterfølger Johannes Kepler, hvis faglige og venskabelige relationer kolliderede og efterhånden skilte dem ad.